۱۳۹۲ اسفند ۹, جمعه

رباغئ لار - دیوان حقیقی - «ایستأرم»٬ «گلزار ایمیش» آتلی رباغئ لارئ - 3

«ایستأرم»

لبلرینگ لعلینی خندان ایستأرم، لبلرینگدن آب ِ حیّان ایستأرم،
چون ایکی عألمده بیر جان ایستأرم،... جانئمی یولوندا قوربان ایستأرم.

«گلزار ایمیش»

یار ِ دلبر اول بُت ِ عیّار ایمیش، طُرّه سی عنبر رُخی گُلنار ایمیش،
عاشئغئنگ رسمی غمئندا زار ایمیش،.... باغ ِ وصلی روضه ی گلزار ایمیش....