۱۳۹۳ تیر ۲۸, شنبه

رباغئ لار - دیوان حقیقی - «خيرالكلام»٬ «غاشلارئنگ محراپ» آتلی رباغئ لارئ - 14

«خيرالكلام»

ای خطئنگ مجموعه ی خيرالكلام، عريضينگ دؤورينده دير ماه صيام،
ای دوداغئنگ كؤوثر یُحیّ العظام، كعبه ی حق دئر جمالئنگ والّسلام.

«غاشلارئنگ محراپ»

ای حديثينگ نكته ی خيرالكلام، شوق لعلئنگدان جهانی توتدی غم،
عريضينگ دؤورينده دير يوم الخرام، غاشلارئنگ محراپ دئر، عينئنگ امام.