۱۳۹۳ مهر ۷, دوشنبه

مجموعه دوّم - از اشعار دیوان حقیقی - «حایرانی دئر»

«حایرانی دئر»

ای رُخئنگ گلزار جنّت، ساچلارئنگ ريحانی دئر، وی دِوداغئنگ آب حيوان جان اونئنگ حيرانی دئر.
صورتئنگ لوحئندا حق چكميش كمال قدرتئن، احسن صورت كمالِ قدرت رحمانی دئر.
مؤمنينگ قلبئندا دئر اهل ياغی نئنگ روضه سی، عارف اسرار حقّ شول روضه نئنگ رضوانی دئر.
ای كه حسنئنگ دئر كمال قدرت رحمانئمئز، قدرت رحمانا حيران بولمايان شيطانی دئر.
دلبرينگ يولوندا گر اهلِ سن بولغئل جان فدا، ترك جهان اتمك بو يولدا عمر جاودانی دئر.
گل كه ياندئردی مني حسرت دا عشقئنگ آتاشی، شربت وصلينگ بو دردی خسته نئنگ درمانی دئر.
ای حقيقی، حقّ سانگا بولدی ای ز فضلش مستعان،شكر ايّامی وصالا رحمت ربّانی دئر.