۱۳۹۴ فروردین ۷, جمعه

نوروز سال 1394 (2015)، در پارلمان کانادا

تورنتو - خوجه نفس نیوز: نوروز امسال (1394) نسبت به سالهای قبل با استقبال بیشتری در سطح جهان برگزار گردید. بویژه راه یافتن آن به کاخ سفید و پیامهای تبریک رئیس جمهور آمریکا و خانم وی میشل اوباما همچنین پیام تبریک نخست وزیر کانادا و ... مجموعاً به برگزاری جشن نوروز شکل و شمایل متفاوتی را داد.
گروهها و نمایندگان اتنیکهای مختلف مقیم کانادا نیز در برگزاری این جشن سهم زیادی داشتند. از جمله آنها برگزاری "نوروز بایرام" به عنوان یک میراث سنتی در پارلمان کانادا از سوی جمعیّت ترکان تورنتو با مدیریّت کامیونتی ترکان ترکیّه بود که چهره های شاخص پارلمان کانادا در آن شرکت داشتند. از جمله نمایندگان پارلمان جناب آقای دکتر رضا مریدی بود که فرصتی برایم دست داد تا کتاب تازه منتشر شده "دیوان جهانشاه حقیقی" را که قبل از انتشار آن تصمیم گرفته بودیم بدست ایشان برسانیم، انجام پذیرفت. در این رابطه از جانب نشریه "آذربایجان استار (حیدربابای سابق)" تصاویری ثبت گردید که دیلاً درج میگردد. ...
مراسم سال نو در پارلمان کانادا. تقدیم اثر "دیوان جهانشاه حقیقی" به دکتر رضا مریدی نماینده اهالی ریچموندهیل و تورن هیل تورنتو در پارلمان کانادا توسط نویسنده اثر دکتر خانکلدی اونق. 23 مارچ سال 2015.

Nevruz Heritage In Parlament CA - Toront مراسم سال نو-تقدیم اثر "دیوان جهانشاه حقیقی" Nevruz Heritage In Parlament CA -Toronto مراسم سال نو در پارلمان کانادا Nevruz Heritage In Parlament of CA - Toront03 تقدیم اثر "دیوان جهانشاه حقیقی" به دکتر رضا مریدی

***************
دیم اثر "دیوان جهانشاه حقیقی" به دکتر رضا مریدی
*************