۱۳۹۴ اسفند ۲۶, چهارشنبه

حضور بانوی سیاستمدار و مبارز سلطان جهانشاه حقیقی تورکمن جوان بیگیم در گؤک مسجد!

حضور بانوی سیاستمدار و مبارز سلطان جهانشاه حقیقی تورکمن، دختر آخرین امپراتور روم شرقی آلکسی چهارم، جوان بیگیم خاتین در مسجدی که بنا به پیشنهاد وی بنا شده است و بنام مضفّرّیه جهانشاه که بعدها به دلیل رنگ براق آبی فیروزه ایی آن که از دور با نمای باشکوهی منظرانداز بود، بنام گؤک مسجد (فیروزه شرق) معروف شده بود. 
بانوی سیاستمدار و مبارز سلطان جهانشاه حقیقی تورکمن دختر آخرین امپراتور روم شرقی آلکسی چهارم، جوان بیگیم خاتین در گؤک مسجد