۱۳۹۶ دی ۲۹, جمعه

دیوان جهانشاه حقیقی، مندرج در سایت بزرگ سانّی بروک "ورلد کات"

CatWorld (Sunnybrook Health Science Center Library Service)
Resources: World Cat (Sunnybrook Health Science Center Library Service)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

JAHANȘA DIWANY

زندگی و آثار جهانشاه حقیقی -نئنگ حیاتی و دؤردیجیلیگی - يعيش و يعمل في جهان شاه الحقيقي - د. خ. اونق
-JAHANȘA HAKYKYNYNŇ HAÝATY we DÖREDIJILIGI-COLLECTION POEMS OF LITERARY JAHANSHAH HAKYGY
Email address: han.own@hotmail.com - Dr. H. OWNUK