۱۳۹۶ دی ۲۹, جمعه

دیوان جهانشاه حقیقی، مندرج در سایت بزرگ سانّی بروک "ورلد کات"

CatWorld (Sunnybrook Health Science Center Library Service)
Resources: World Cat (Sunnybrook Health Science Center Library Service)

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر

JAHANȘA DIWANY

زندگی و آثار-جهانشاه حقیقی-نئنگ حیاتی و دؤردیجیلیگی-يعيش و يعمل في جهان شاه الحقيقي-د.خ.اونق
-JAHANȘA HAKYKYNYNŇ HAÝATY we DÖREDIJILIGI-COLLECTION POEMS OF LITERARY JAHANSHAH HAKYGY
Email address: han.own@hotmail.com - Dr. H. OWNUK