۱۳۹۶ خرداد ۱۲, جمعه

ارائه "دیوان جهانشاه حقیقی" در گنجه فروشگاه کتاب و محصولات فرهنگی "آثار بوک" تهران

"دیوان جهانشاه حقیقی" در گنجه فروشگاه کتاب و محصولات فرهنگی "آثار بوک" در ایران