۱۳۹۶ خرداد ۱۲, جمعه

ارائه "دیوان جهانشاه حقیقی" در گنجه فروشگاه کتاب و محصولات فرهنگی "آثار بوک" تهران

"دیوان جهانشاه حقیقی" در گنجه فروشگاه کتاب و محصولات فرهنگی "آثار بوک" در ایران

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

JAHANȘA DIWANY

زندگی و آثار جهانشاه حقیقی -نئنگ حیاتی و دؤردیجیلیگی - يعيش و يعمل في جهان شاه الحقيقي - د. خ. اونق
-JAHANȘA HAKYKYNYNŇ HAÝATY we DÖREDIJILIGI-COLLECTION POEMS OF LITERARY JAHANSHAH HAKYGY
Email address: han.own@hotmail.com - Dr. H. OWNUK