۱۳۹۳ تیر ۱۷, سه‌شنبه

پیام خوش انتشار «دیوان وزین جهانشاه حقیقی» همراه با جلدبندی زیبا

پیام دوست ارجمندم مهندس رضا طباطبایی:
- سلام!
Hi! as a smell familiar
Good News!
Evangel hey heart
The opening was Marshmallow again.
The good news Bird (herald of good news)
Sheba came from again, ...
سلامى چو بوى خوش آشنايی
مژده!
مژده ای دل كه دگر باد صبا باز آمد.
هُد هُد خوش خبر از طرف سبا باز آمد،

«دیوان جهانشاه حقیقی» نوشته و پژوهش دکتر خانگلدی اونق
"The Poems of Jahanshah Hakyky" research and the written by Dr. Khangeldi Ovnuk (Onagh)
برکش ای مرغ سحر نغمه داوودی باز،
که سلیمان گل از باد هوا بازآمد. ....
عارفی کو که کند فهم زبان سوسن،
تا بپرسد که چرا رفت و چرا بازآمد.
مردمی کرد و کرم لطف خداداد به من،
کان بت ماه رخ از راه وفا بازآمد.
لاله بوی می نوشین بشنید از دم صبح،
داغ دل بود به امید دوا بازآمد.
چشم من در ره این، قافله راه بماند
تا به گوش دلم آواز درا بازآمد.
گر چه حافظ در رنجش زد و پیمان بشکست،
لطف او بین که به لطف از در ما بازآمد.
 


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

JAHANȘA DIWANY

زندگی و آثار-جهانشاه حقیقی-نئنگ حیاتی و دؤردیجیلیگی-يعيش و يعمل في جهان شاه الحقيقي-د.خ.اونق
-JAHANȘA HAKYKYNYNŇ HAÝATY we DÖREDIJILIGI-COLLECTION POEMS OF LITERARY JAHANSHAH HAKYGY
Email address: han.own@hotmail.com - Dr. H. OWNUK