۱۳۹۸ مهر ۱۴, یکشنبه

انتشار اولین شماره فصلنامه وزین علمی، فرهنگی-ادبی «مؤسسه سلجوق»

انتشار اولین شماره فصلنامه وزین علمی،
اجتماعی، فرهنگی و هنری «سلجوق»

تبریز – مؤسسه انتشاراتی «سلجوق» – د.خ.اونق: انتشار اولین شماره فصلنامه وزین علمی، اجتماعی، فرهنگی و هنری «سلجوق» تبریز بر تمام اهالی ایران و بویژه تورک زبانان ایران و دنیا مبارک باد. این نشریه که از جانب «انتشارات معتبر سلجوق» چاپ و منتشر میشود، حاوی مطالب ارزنده تاریخی، ادبی و فرهنگی از جانب شخصیت های شاخص فرهنگی اجتماعی ایران می باشد، این شماره با این مشخصات به ثبت رسید: . فصلنامه فرهنگی، اجتماعی سه زبانه تورکی، فارسی و انگلیسی «سلجوق». دوره اوّل، شماره ۱، پائیز ۱۳۹۸/ش – مطابق با سپتمبر ۲۰۱۹/م. در تعداد ۱۵۷ صص. اوج آیلئق تورکچه، فارسچا و انگلیزجه مدنیّت و توپلومسل درگیسی – بیرینجی دونوم، سایی ۱، پاییز ۱۳۹۸/ش.- میلادی ائیلی سایی سپتامبر ۲۰۱۹/م. صایفا سایی۱۵۷ صص. لذا از جانب آدمین این پیج دو مقاله نیز در آن درج شده است که تصاویر آنرا در حجم این پست، بروز رسانی نمودیم….
#فصلنامه_سلجوق #انتشارات_سلجوق #تبریز #آذربایجان #گنبدکاووس #اورمیه #اردبیل #باکو #ترکمنستان #عشق آباد #بندرتورکمن #موسسه_سلجوق #تورکان #ترکان #سلجوق_انتشاراتی #اونق #خانگلدی #حیدربابا


۱۳۹۸ اردیبهشت ۱۵, یکشنبه

World reflection of my good work «The Divan of Jahanshah Haghighi,» Shah Turkman, Shah Tebriz,

An English article about the global reflection of my book - Dr. H. OWNUK
Click on the page of the author's Masterpiece of Manuscripts of Jahanshah Haghighi on the site of US state and North American Libraries
After the published of the Collected Poems of Jahanshah Haghighi in Iran in 2014 / M, our people still do not understand the magnitude and importance of this effect, which is very unfortunate. In the context of the significance and influence of this work we will weigh in the separate article in the second volume. The first of its importance is to connect our history and literature had chained from the pre-Makhtumkuli era to the ancient era.
This work in Iran as an important part of the history of Turkmens in the National Consortium and at the Iran-Esfahan Library Information Library and in Iran's National Library Information Bases First, Second, Third, Fourth, and Fifth Historical records has been widely published. The importance of that year to year is rising. Of course, there may well be some shortcomings in the first volume of the last edition, which will be resolved, and more detailed research has been done in second book of addition to the previous paper Minorsky entered, and the work was given to its historical rank is containing 500 pages.
This work has been recorded in a historical record that we have included the images and related links. Unfortunately, our nation is still immersed in its historical neglect, but this has its own reasons, which it are not mentioned in this short talk. In the hope of a second edition, the historic patrimony of our nation, the Turks and Turkmens, and the lost circle of our history and literature, which after 500 years of the separation of the two Turk and Turkmen ethniks, has been done accomplished by the humble research work of the Academy of Sciences of Turkmenistan.
These activities have brought Turkmen manuscripts from Armenia to Turkmenistan in the efforts and efforts of Turkmen scholars. Our citations are the same poems, in besides that research, Minorsky and the belongings of one of the classics of Turkmens lyrics "Sayat-Hemra" were also revealed!
At that time, I was responsible for classifying the works of collected from other countries of the world, which was observed in Turkmen, in relation to the inseparable share of the science of the history and literature of our nation with the Turks of Azerbaijan, Qashqai's and the whole world, unified cultural, linguistic The as a same nation with the root of a single Oguzs foundation, has been accomplished. In addition to the lyrics, the historical research of its texts was written and published by the author of this work. But And it is a tiny gift to the Turk ethnics who live in Iran, whose affinity and fraternity must be strengthened by these work. May this book make a nations in a geographic multiplicity ... unique. This work, in one of the most important historical records, has featured it at first-class centers of the world.
Success blesses you! Dr. Hangeldi Ownuk – Sunday 5-May-2019 – Toronto CA

۱۳۹۸ اردیبهشت ۱۲, پنجشنبه

صفحه مربوط به نویسنده شاهکار جهانشاه حقیقی در سایت کتابخانه های آمریکای شمالی و ایاات متحده آمریکا

Страница автора Divan Jahanshah Hakyky на сайте североамериканских и американских библиотек
صفحه مربوط به نویسنده شاهکار جهانشاه حقیقی در سایت کتابخانه های آمریکای شمالی و ایاات متحده آمریکا

کلیک روی صفحه مربوط به نویسنده شاهکار جهانشاه حقیقی در سایت کتابخانه های آمریکای شمالی و ایاات متحده آمریکا

۱۳۹۸ اردیبهشت ۱۰, سه‌شنبه

انعکاس جهانی شاهکار "دیوان جهانشاه حقیقی" شاه تورکمن، شاه تؤریز، ...

متن زیر در سه زبان انگلیسی، روسی و فارسی تعمیم داده شد!
World reflection of my good work "The Divan of Jahanshah Haghighi," Shah Turkman, Shah Tebriz, ...
Мир отражает мою  хорошую работу, "Диван Джаханшаха Хагиги", Шах Туркман, Шах Тебриз, 
 
لینک به پیج مربوط به ثبت اثر

د.خ.اونق – بعداز انتشار دیوان جهانشاه در ایران در سال 2014/م.، مردم ما هنوز بر ابعاد و اهمیّت این اثر پی نبرده اند و این امر باعث بسیار تأسّف است. در حول و حوش اهمیّت و تأثیرگذاری این اثر در مقاله جداگانه در جلد دوّم آن به وزن خواهیم کشید. اوّلین اهمیّت آن وصل کردن زنجیره تاریخ و ادبیّات ما از دوران قبل از مختومقلی به دوران کهن می باشد. این اثر در ایران بعنوان بخش مهمّی از تاریخ ایران ترکمنی، در کنسرسیوم محتوای ملّی و در پایگاه اطلاع رسانی کتابخانه های ایران-اصفهان و در پایگاه های اطلاع رسانی کتابخانه های ملّی ایران اوّل - دوّم - سوّم - چهارم - پنجم ثبت تاریخی گردید و وسیعاً منتشر شده است. هنوز اهمیّت آن سال به سال رو به صعود است. البته احتمالاً شاید جاهائی نیز نارسائی داشته باشد که این نواقص در جلد دوّم آن که آخرین ویرایش آن را داریم بانجام میرسانیم رفع خواهد شد و تحقیق مفصل تری انجام گرفته است که علاوه بر نوشته قبلی تحقیقات و. مینورسکی نیز وارد گردید و اثر به درجه تاریخی خود رسانیده شد که حاوی 500 صص. می باشد.
این اثر به ثبت تاریخی رسیده است که فوقاً تصاویر و لینک های مربوط به آن را درج نمودیم. مع الأسف، ملّت ما هنوز در خواب غفلت تاریخی خود غوطه ور است ولیکن این امر نیز دلایل خاص خودرا دارد که در این کوتاه سخن نمی گنجد. به امید چاپ دوّم آن که تعلّقات تاریخی ملت ما تورک و تورکمن و حلقه گمشده تاریخ و ادبیّات ما که بعداز 500 سال جدائی دو ملت تورک+من، از جانب حقیر که تحقیقات پژوهشی بنده در آکادمی علوم ترکمنستان است، به انجام رسیده باشد. این فعالیّت ها به همّت و تلاش های محققین ترکمن دستنوشته آن را از ارمنستان به ترکمنستان آوردند، استناد ما نیز همین اشعار است علاوه بر آن تحقیقات و. مینورسکی و در مورد تعّلق یکی از آثار کلاسیک ترکمن "صایاد-همرا" به دوره نیز مکشوف گردید! اینجانب در آن زمان مسئول طبقه بندی آثار جمع آوری شده از سایر کشورهای مختلف دنیا که جای پای تورکمن در آن مشاهده میشود، در رابطه با اشتراکات تفکیک ناپذیر علوم تاریخ و ادبیّات ملّت ما با تورک های آذربایجان، قشقائی و سراسر دنیا فرهنگی واحد، زبانی یکسان، ملتی با ریشه تک بنیاد اوغوزی هستند، به انجام رسیده است. علاوه بر اشعار، تحقیقات تاریخی متون آن از جانب مؤلف این اثر د.خ.اونق پژوهش و نگارش گردید. و تحفه ناچیز بنده بر ملل تورک ساکن ایران است که قرابت و برادری ما رو به استحکام باید پا نهد و آن را این مفاخرین سلطانی ما به ثبوت می رسانند. باشد که این کتاب یک ملت را در چندگانگی جغرافیائی، … به یگانکی برساند. این اثر در یکی از مهمترین ثبت های تاریخی، آن را در مراکز طراز اوّل دانشگاه های دنیا از جمله؛
В одной из самых важных исторических записей он был показан в первоклассных центрах мира; 
**********
1. University of Toronto Robarts Library – Toronto, ON M5S 1A5 Canada
(Русск)Библиотека университета Торонто Робартс - в Торонто, ON M5S 1A5 Канада

(فارسی): دانشگاه تورنتو - "کتابخانه روبرت تورنتو"، به شماره: اونتاریو M5S 1A5 کانادا
******
2. Princeton University Library – Princeton, NJ 08544 United States
(Русск)...Библиотека Принстонского университета - Принстон, Нью-Джерси 08544 Соединенные Штаты.
(فارسی): دانشگاه پرینستون کتابخانه - پرینستون، به شماره: NJ 08544 ایالات متحده آمریکا
******
3. University of Pennsylvania Libraries – Van Pelt Library – Philadelphia, PA 19104 United States
(Русск)...Библиотеки Пенсильванского университета - Библиотека Ван Пелта - Филадельфия, Пенсильвания 19104 США.
(فارسی): کتابخانه های دانشگاه پنسیلوانیا - کتابخانه ون پلت - فیلادلفیا، به شماره:، PA 19104 ایالات متحده آمریکا
****** 
4. New York University – Elmer Holmes Bobst Library – New York, NY 10012 United States
(Русск): Нью-Йоркский университет - Библиотека Элмера Холмса Бобста - Нью-Йорк, Нью-Йорк 10012 США

(فارسی):دانشگاه نیویورک - نیویورک، المر هولمز بابست، به شماره: NY 10012 ایالات متحده آمریکا
****** 
5. Library of Congress – Washington, DC 20540 United States
Библиотека Конгресса - Вашингтон, округ Колумбия, 20540 Соединенные Штаты
(Русск): Библиотека Конгресса - Вашингтон, округ Колумбия, 20540 Соединенные Штаты
(فارسی): کتابخانه کنگره - واشنگتن دی سی، به شماره: 20540 ایالات متحده آمریکا
******
6. University of Virginia – University of Virginia Libraries; University of Virginia Library; UVa Library – Charlottesville, VA United States

(Русск): (Русск): Университет Вирджинии - Университет Вирджинии Библиотеки; Библиотека Университета Вирджинии; UVa Library - Charlottesville, VA Соединенные Штаты
(فارسی): دانشگاه ویرجینیا - کتابخانه های دانشگاه ویرجینیا؛ کتابخانه دانشگاه ویرجینیا؛ کتابخانه UVa - چارلتون ویل، VA ایالات متحده آمریکا

Detail:


Genre/Form: Poetry
Named Person: Jaḣanshaḣ Ḣăgigi; Jaḣanshaḣ Ḣăgigi
Document Type: Book
All Authors / Contributors: نوشته و پژوهش، دکتر خانگلدى اونق = Poems / Jahanshah Hakyky ; [editor], Dr. Hangeldi Ownuk. اونق، خانگلدى. ; Jaḣanshaḣ Ḣăgigi; Khāngildī Ūnuq

ISBN: 9786003380066 6003380063
OCLC Number: 895501158
Language Note: Poems in Turkmen with editorial material in Persian and English.Description:

235, 10 pages : illustrations (some color), maps (1 color) ; 25 cm
Other Titles:
Poems
Divan Jahan Shah Haghighi Muzaffar al-Din Jahan Shah ibn Yusuf
Divan Jahan Shah Haghighi
Poems / Jahanshah Hakyky

Responsibility:
nivishtah va pizhūhish-i, Duktur Khāngildī Ūnuq = Poems / Jahanshah Hakyky ; [editor], Dr. Hangeldi Ownuk.

۱۳۹۷ خرداد ۲۲, سه‌شنبه

آماده سازی چاپ دوّم نسخه «ورژن» کامل پژوهش های «دیوان جهانشاه حقیقی» به علاوه نسخه مینورسکی

ورژن نهائی دیوان جهانشاه
حقیقی حاوی 457 صص.
دکتر خانگلدی اونق – در طی آماده سازی چاپ دوّم این نسخه از پژوهش های تاریخی در حول و حوش «دیوان کامل جهانشاه حقیقی» شکل کامل سه جلد داده شده در طرح بروشور جلد اوّل، جلد دوّم، جلد سوّم، است که جهت تسهیل ویراستاری آن را از همدیگر مجزا نموده بودیم. با ادغام این سه جلد، این مجموعه شامل 5 فصل از موضوعات تفصیل و تفسیر شده در این اثر است. آن شامل 457 صص. تا انتشار عمومی آن احتمالا به 500 صص. خواهند رساند، طی این انتشار مجازی به دقّت علاقمندان ارائه می گردد.
قصل اوّل؛ شرح و احوال، فصل دوّم؛ مقالاتی حول و حوش بستر سیاسی اجتماعی دوره تاریخی جهانشاه حقیقی منتشر شده در نشریّات مختلف، فصل سوّم؛ ، تدقیق، بررسی و توضیحات متون اثر پروف. مینورسکی استاد دانشگاه سوربن پاریس و کمبریج لندن، فصل چهارم دیوان شعـر «غزل لار، قصیده لار، رباعی لار» (نسخه ماتناداران)، فصل پنجم؛ مطالب توٚرکمنی لاتین و انگلیسی: The Latin Turkmen and English articles;، .. این اثر در زمینه: (دیدگاهائی نو در مورد دیوان شعر و تاریخ اواخر «دوره تورکمانی» رابطه حیات و دوره جهانشاه با داستان عشقی «صاید-همرا» به ضمیمه ترجمه، تطبیق، تدقیق و بررسی متون تحقیقاتی ولادمیر مینورسکی)، در پی دی اف پروگرام در برنامه زیر با لینک و مشخصات آن درج می گردد:
******