۱۳۹۲ بهمن ۴, جمعه

نمونه ویرایش جلد کتاب "جهانشاه حقیقی".


*********
**************************************************
*********************************************
مجوز امتیاز چاپ کتاب
***********************
شناسنامه دیوان جهانشاه
شناسنامه "دیوان جهانشاه"
*************************
Publishing License For the Book Jahanshah
***************************
TITLE of the BOOK Jahanshah POEMS
جلد انتخاب شده در طراحی و گرافیک انتشارات «بهجت» - تهران
بیوگرافی نویسنده