۱۳۹۲ اسفند ۶, سه‌شنبه

رباغئ لار - دیوان حقیقی - «آی جمالئنگ»٬ «گل بيان ايله» آتلی رباغئ لارئ - 2

«آی جمالئنگ»

آی جمالئنگ آفتاب لايزال، ویَ يوزينگ دؤور قمر، غاشئنگ هلال،
چشمه ی لعلئنگدا دئر آب زولال، ... آيت حق دئر يوزينده خطّ و خال.

«گل بيان ايله»

ای گيه ن عشق قبا و درعينی، آصلئنی بيلمز نأ بيلسين فرعينی،
دلبرينگ يولوندا ثابت بول ای دل، .... گل بيان ايله بو عشقئنگ شرعينی ...