۱۳۹۲ اسفند ۱۶, جمعه

رباغئ لار - دیوان حقیقی - «عشقبازی»٬ «ذاتئنگ تانای» آتلی رباغئ لارئ- 7

«عشقبازی»

سرّ حكمت كند كنزينگ رازی دئر، عارف وحدت اونونگ دمسازی دئر،
عشقبازی به ز شطرنچ بازی دئر، ... نفسينی قطع ايليينلر قاضی دئر.

«ذاتئنگ تانای»

كيم كه بيلمز اؤز جهانئنئنگ ذاتئنی سورماغئل اوندان اونونگ اثباتئنی،
اويناماز شطرنجی عشقئنگ آتئنی،.... گؤرميين بو رقعه نئنگ شاه ماتئنی....