۱۳۹۲ اسفند ۱۵, پنجشنبه

رباغئ لار - دیوان حقیقی - «جمالئنگ فتنه سی»٬ «تأ ابد» آتلی رباغئ لارئ- 6جمالئنگ فتنه سی
ای خطّ و خالئندا حالئنگ فتنه سی، غای قوسينينگ هلالئنگ فتنه سی،
نرگس مستينده آلئنگ فتنه سی، عألمی توتدی جمالئنگ فتنه سی.

تأ ابد

بر كؤنگيل اول گلغزارا تأ ابد، غوی باشئنگي پای دارا تأ ابد،
دونيأ و عقبه خرام بولسئن خرام، بولمايان خايران نيگأره تأ ابد..
........