۱۳۹۲ اسفند ۱۴, چهارشنبه

رباغئ لار - دیوان حقیقی - «بیداد ایله مه»٬ «عشقئنگ دایه سی» آتلی رباغئ لارئ-5

«بیداد ایله مه»

خسروا! چوخ ظلم و بیداد ایله مه، عاشقی مانند ِ فرهاد ایله مه،
عزمی هیجران، جبری بُنیاد ایله مه، مُدّعینینگ کؤنگلینی شاد ایله مه.

«عشقئنگ دایه سی»

ای ساچئنگ ظالّی ملاحئنگ سایه سی، ویّ ِ حدیثینگ عألمینگ سرمایه سی،
پیر ِ عقلئنگ چون سن بولدئنگ پایه سی، سنده دیر عرفان ِ عشقئنگ دایه سی.