۱۳۹۲ اسفند ۱۳, سه‌شنبه

مجسمه سران امپرطوری بزرگ ترکمنان سلجوقلی سولطان آلپ آرسلان و سولطان مألیکشاه در پایتخت تورکمنیستان - عشق آباد

مجسمه سران امپرطوری بزرگ ترکمنان سلجوقلی
سولطان آلپ آرسلان و سولطان مألیکشاه در پایتخت تورکمنیستان - عشق آباد