۱۳۹۳ شهریور ۲۸, جمعه

اطلاعیه برای گفتگو پیرامون دواثر ادبی سده های 14 و 15 در تاریخ و ادبیّات ترکمن

دعوت به
برنامه ی گفتگوی پالتاکی پیرامون دو اثر ادبی سده های 14 و 15
ترکمن با نام های دیوان جهانشاه قارا قویونلی و داستان مشهور "سایات و همرا"
سخنرانان: آقایان دکتر خانگلدی اونق و دکتر ضیا صدر،
موضوع: جایگاه دیوان جهانشاه قارا قویونلی درتاریخ ادبیات ترکمن، و پیوند آن با داستان مشهور"سایات و همرا".

زمان: یکشنبه 21/9/2014 برابر با 30/6/1393 ازساعت 19 بوقت اروپای مرکزی، و 13 بوقت تورنتو،
مکان: اتاق پالتاکی "تورکمن سازلی گوررونگدشلیک2"، زیر کاتاگوری Europa > Germany

 Paltalk-all rooms- Europe- Germany- Turkmen sazly gurrungdeshlik2
توجه: از علاقمندان به شرکت و همکاری، در اشکال طرح سوال، اظهار نظر، شعر خوانی و پخش آهنگ و آواز متناسب با موضوع استقبال خواهد شد.
------------------------------------
پیشنهاد: مطالعه کتاب "دیوان جهانشاه قارا قویونلی" و مقاله "پیش زمینه داستان تغزلی "سایات و همرا" چگونه پدید آمده است؟"، به پربار شدن بحث و گفتگو کمک خواهد نمود. منابع مذکور از آدرس زیر قابل دریافتند.