۱۳۹۳ مهر ۱۰, پنجشنبه

دیوان جهانشاه حقیقی قاراقویونلی تورکمن

دیوان جهانشاه حقیقی قاراقویونلی تورکمن
مرجع: - «دیوان حقیقی، جهانشاه»، نوشته و پژوهش: دکتر خانگلدی اونق، انتشارات: «بهجت»، چاپ: گلشن، تهران- سال ۱۳۹۲، صص. ۲۴۸