۱۳۹۳ آبان ۲۰, سه‌شنبه

دیوان جهانشاه حقیقی به کوشش دکتر خانگلدی اونق را انتشارات بهجت رهسپار بازار کتاب کرده است

به کوشش د. خ. اونق
اخبار: دیوان جهانشاه حقیقی به کوشش دکتر خانگلدی اونق را انتشارات بهجت در 248 صفحه رهسپار بازارکتاب کرده است.

نیویدار -جهانشاه قره قویونلوی متخلّص به «حقیقی» یکی از شاعران قرن چهاردهم و پانزدهم ادبیات ترکمن است. براساس اطّلاعات موجود جهان‌شاه حقیقی فرمانروای نیرومند قراقویونلو در سال‌های 1438 تا 1467 م بود که...
این اثر با استناد به رونوشت دستنوشته‌ها و تطبیق آن‌ها با آخرین نسخه چاپی کتاب با عنوان «جهانشاه حقیقی»، چند نمونه از ترجمه فارسی اشعار، به حروف الفبایی ترکمنی کلاسیک (عربی ـ فارسی) نوشته شده است.اشعار ترکی ترکمنی به همراه شرح احوال‌، آثار و اوضاع سیاسی و اجتماعی دوران جهانشاه حقیقی را در کتاب امروز بخوانید. دیوان جهانشاه حقیقی به کوشش دکتر خانگلدی اونق را انتشارات بهجت در 248 صفحه رهسپار بازار کتاب کرده است.
خبر مرتبط: سایت "مردم سالاری".