۱۳۹۴ خرداد ۱۲, سه‌شنبه

چکیده رساله علمی دکتر خانگلدی اونق بر روی میز مطالعه کتابخانه های روسیّه فدراتیو

تصویر کارت در خواست بررسی اجمالی از پایان نامه
آدمین: تحویل پایان نامه، قیمت سرویس: 480 روبل، تحویل در ساعات 1-3، از 10/19 (به وقت مسکو)، به جز در روزهای یکشنبه
تحویل چکیده، قیمت سرویس:- 240 روبل، تحویل در ساعات 1-3، از 10/19 (به وقت مسکو)، به جز در روزهای یکشنبه. صفحه اصلی کارت انحصاری جهت بررسی پایان نامه دکتر خانگلدی اونق در کتابخانه سایت دی اس ال. نت!
در این کتابخانه (DsLib.net)، مرجع پایان نامه ها و چکیده های مربوط به آن:
این جستجو خدمات و سرویس مناسب در تحویل مقالات پژوهشی پایان نامه ها با حق امتیاز رسمی از مرجع اصلی آن نویسندگان و طی کنندگان رسالات علمی است.
سفارش تحویل پایان نامه و چکیده آن در صندوق کتابخانه سایت«DsLib.net» است. در این کتابخانه، در حمایت از نویسندگان پایان نامه ها، 70٪ بابت حقّ امتیاز نویسندگان، از جانب حوانندگان پرداخت می گردد. درآمد حقّ مشاهده در حقوق امتیاز نویسندگان پایان نامه ها می باشد.
کتابخانه الکترونیکی علمی به سرپرستی وبسایت «DsLib.net» نشان دهنده جامع ترین کتالوگ الکترونیکی پایان نامه ها و چکیده ها در رسانه های الکترونیکی روسیّه فدرال می باشد.
حجم این منابع از کتابخانه روسیّه بیش از هشتصدهزار پایان نامه و چکیده ها و همچنین ۱.۲ میلیون پایان نامه به زبان انگلیسی با استفاده از سرویس ما موجود است. از این به بعد نیازی به کتابخانه دولتی روسیّه نیست بروید! آن را می توانید از اینجا دریافت دارید. برخی از پایان نامه ها و چکیده ها در مالکیت عمومی به صورت رایگان تحت پایان نامه های رایگان ارائه شده است.
این سایت به طور منظم در جهت به آگاهی رساندن از دفاع از پایان نامه هایی که در حال طّی و در آینده به روز خواهد شد است و همچنین به طور مداوم در لیست حامیان مالی مایل به ارائه یک بررسی در مورد نظر نویسنده و گسترش دیگر کارهای علمی آنها است. …