۱۳۹۴ خرداد ۲۲, جمعه

یاری به نویسندگان پایان نامه ها از جانب کتابخانه الکترونیکی رسالات « دس. لایب» روسیّه – مسکو

جلد طرح حاضر از راست به چپ
دسلایب نت (کتابخانه پایان نامه ها): – پیشنهادی برای نویسندگان پایان نامه ها، – روش به دست آوردن حق امتیاز،- پرسش و پاسخهای متداول.
پیشنهادی برای نویسندگان پایان نامه ها:
کتابخانه الکترونیکی پایان نامه ها در سایت (DsLib.net=Dissertation Library) فعالیّت های سازمانیافته ای است نسبت به ایجاد راه حل های بهینه شده که از حقوق پدیدآورندگان و برآورد کردن نیازهای خوانندگان جهت به دست آوردن اطلاعات دقیق علمی، تنظیم گردیده است.
برای نویسندگان خدمات زیر موجود است:
۱. حق امتیاز: این امتیاز به حساب خواسته های کپی رایت و حق امتیاز به عملی سازی در یک برنامه مشخص جهت ارائه آمار دقیق در نظر گرفته شده است. به این ترتیب، نویسندگان پایان نامه ها و چکیده ها ۷۰% از حق امتیاز برخورداری از مبلغ درآمد حاصله جهت ارائه خدمات سرویس و تحویل پایان نامه ها و چکیده ها می باشد که می توانند آن را دریافت دارند.
۲. تخفیف برای نویسندگان در انتشار پایان نامه ها و چکیده ها: علاوه بر این، برای نویسندگان کارشناسی ارشد و دکترا ۱۰٪ در انتشار پایان نامه ها و چکیده ها ارائه خدمات می گردد.
۳. مشارکت در بررسی مقالات علمی …
نویسندگان با ثبت نام در وب سایت کتابخانه «دس. لایب.» می تواند یک برنامه مشخّص برای بررسی مقالات (چکیده ها، پایان نامه ها، جزوه و مقالات) در نظر گرفته شده است. این بررسی را می توان با هزینه و یا بدون هزینه انجام داد.
۴. انتشار رایگان مقالات پژوهشی خود در نشریّات مجازی و غیر مجازی: برای نویسندگان عضو شده، ارائه صفحه شخصی جداگانه و یک ابزار برای استقرار سریع نشریات علمی در حوزه عمومی قرار داده می شود. همچنین آمار موجود این امکان را به خوانندگان و نویسندگان آثار می دهد که درخواست تجدید نظر بنمایند.
۵. ارتباط مستقیم با خوانندگان: ثبت نام نویسندگان فرصت ارتباط مستقیم را از طریق پیام ها به وی می دهد که با خوانندگان آثار خود تامل نظر بنماید.
روش به دست آوردن حق امتیاز: برای استفاده از این حق امتیاز، شما باید:
  1. ثبت نام در سیستم
  2. مشخصات نویسنده را در پروفایل پر کنید. (در آن، موضوع پایان نامه، اشتغال، مشخصات یک کپی از سند هویت و یا یک کپی از دیپلم علمی نشان داده می شود).
  3. نسخه الکترونیکی پایان نامه و چکیده آن را دانلود کنید.
  4. انتخاب کار و سیاست توزیع:
الف). دریافت حق امتیاز.
ب). چکیده بطور رایگان در دسترس است و برای دریافت حق امتیاز جهت تحویل پایان نامه ها اقدام می نمائید؛
اگر شما سیاست های دسترسی را انتخاب کنید «برای ارائه تمام کار به صورت رایگان» این برنامه که در یک دایرکتوری از پایان نامه های رایگان و چکیده آنها قرار می گیرد، فعّال خواهد شد، شما همیشه می توانید کار سیاست توزیع انتخاب شده را تغییر دهید.
پس از تأیید، نمایش نویسنده:
الف). سیستم به طور خودکار به حساب شما ۷۰٪ از تمام سرمایه های پرداخت شده از جانب کاربران خود را (اگر شما مایل به «دریافت حق امتیاز» باشید) آنرا انتخاب کنید؛ و دریافت صورت می گیرد؛
ب). اختصاص داده های اضافی نوشتن با تخفیف ۱۰٪ همراه خواهد بود.
ج). آمار: اطلاعات کامل در مورد تعداد درخواست های خوانندگان از کارعلمی شما و تعداد سفارشات و پرداخت آن.
د). در نتیحه آن ابزار برای ارائه نوشته ها خواهد بود.
این سرویس تحت قوانین ارائه خدمات سایت DsLib.net ارائه می شود. …