۱۳۹۲ بهمن ۱۹, شنبه

گردش زنده و مجازی در گؤک مسجد - Virtual and Live Circulation in the Gokmesjid

One of the finest example of medieval architecture is in the city Tabriz. The famous mansion as known the "Jahanshah Mosque (Blue Mosque)" is, which had been done to the XIV-XV centuries connected. The mosque building made by the architect and painter Khaje Ali Gujeji and Negmatulla El-Bavab. The architecture of this mansion recognized as a "Oriental Turquoise". In that, are monumental dome, large octagonal hall, Roman geometric motifs, the decoration incised inscriptions and artistic excellence. All this elements had been in history period of Turkmens which it reveals the extraordinary growth of architecture.
Click on the image to view-!-جهت مشاهده بر روی تصویر کلیک کنید
یکی از بهترین نمونه های معماری در قرون XIV-XV در شهرتبریز "مسجد جهانشاه (مسجد کبود)" است. ساختمان مسجد توسط معمار و نقاش خواجه علی گؤیچه چی و نعمت الله الباواب ساخته شده است. معماری عمارت به عنوان "فیروزه شرق" مشهور شده است. در آن، گنبد به یاد ماندنی، سالن هشت ضلعی بزرگ، نقوش هندسی رومی، دکوراسیون کتیبه و اوج هنر حکَاکی (گرافیک) خودنمائی می کنند. تمام این عناصر نشان می دهد که در دوره ترکمن ها هنر معماری رشد فوق العاده ای را طی کرده است.