۱۳۹۳ اردیبهشت ۳۰, سه‌شنبه

رباغئ لار - دیوان حقیقی - «اثبات ِ غیب»٬ «مهتابئدئر» آتلی رباغئ لارئ - 9

«اثبات ِ غیب»

ای رُخئنگ اسمأء مقصودات ِ غیب، ای صفاتئنگ ذات ِ موجودات ِ غیب،
شاهِد و مشهود مثالئنگ ذات ِ غیب، واجب اولموشدئر سانگا اثبات ِ غیب

«مهتابئدئر»

وحدتینگ نوری یوزینگ مهتابئدئر، لیلة السؤودا ساچئنگ عتنابئدئر،
کؤوثرینگ خمری لبینگ قندآبی دئر، مست ِ عشق اول بادانئنگ غرقآبی دئر.