۱۳۹۳ خرداد ۱۹, دوشنبه

پیشگفتار دوست ارجمندم مهندس رضا طباطبائی برای دیوان جهانشاه حقیقی

پيشگفتار
بی گمان فرهنگ و تمدن ايرانی از ديرباز تاكنون در تعامل شگرفی با ديگر فرهنگ ها چه همسايه و چه دور بوده است. در اين رهگذر تاريخ، فرهنگ و ادبيات ملت هايی كه در اين سرزمين زيسته اند و طی سال های متمادی با ساكنان آن يكی شده اند و تأثير متقابل فرهنگی آنان قابل علاقه و پژوهش است، تاثير ملل حضور ترك زبان در ايران هم به لحاظ تاريخ حمكرانی در اين مرز و بوم و هم به لحاظ داد و ستدهای ادبی و فرهنگی مهم بوده و شايان توجه درخور است.
كتاب حاضر كه به همت جناب آقای دكتر خانگلدی اونق پژوهش، تهيه و تنظيم گرديده است نه تنها مجموعه اشعار جهانشاه قره قويونلويی متخلص به «حقيقی» به صورتي آراسته و تا حد امكان پيراسته می باشد را در اختيار مي گذارد كه می كوشد به دور از تعصبات قومی نكات مهم و برجسته ای را درباره شاعر و برتر از آن شاعری عارف و نيز به دوره حضور اين پادشاه بر مسند حكومت با ديد تحقيق و تعلم نگريسته شده است. باشد كه اين اثر راهی شود پيش روی پژوهندگان برای شناخت هرچه بيشتر و بهتر گنجينه های فرهنگ و ادب ايران از هر قوم و نژاد كه باشند.
اينجانب ضمن توصيه مطالعه كتاب، برای استاد محترم جناب آقای دكتر خانگلدی اونق آرزوی توفيق بيشتر در كار فرهنگی دارم. همچنين از سركار خانم دكتر فرحناز فرهادی (عضو هيأت علمی دانشگاه) كه در تدوين و تنظيم كتاب نقش موثری داشتند تشكر مي نمايم.

رضا طباطبايی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

JAHANȘA DIWANY

زندگی و آثار-جهانشاه حقیقی-نئنگ حیاتی و دؤردیجیلیگی-يعيش و يعمل في جهان شاه الحقيقي-د.خ.اونق
-JAHANȘA HAKYKYNYNŇ HAÝATY we DÖREDIJILIGI-COLLECTION POEMS OF LITERARY JAHANSHAH HAKYGY
Email address: han.own@hotmail.com - Dr. H. OWNUK