۱۳۹۳ تیر ۳۱, سه‌شنبه

رباغئ لار - دیوان حقیقی - «چشمه حيان»٬ «همرنگ اولدور» آتلی رباغئ لارئ - 16

«چشمه حيان»

ای وصالئنگ روضه ی رضوانئمئز، وی دوداغئنگ چشمه حيانئمئز،
چون ايكي عألمده سن سينگ جانئمئز، كفر و زولفينگ شرحيدير ايمانئمئز.

«همرنگ اولدور» (اصل)

دوشمانئنگ دفغئنه چأره جنگ اولدور، غير بولان أرليك يولوندا لنگ اولدور،
يار بيلن گرچك بولان همرنگ اولدور، جاهلينگ عقلی بو فهمه تنگ اولدور.

«همرنگ دير اول» (از جانب پژوهنده)

دوشمانئنگ دفغئنه چأره جنگ دير اول، غير بولان أرليك يولوندا لنگ دير اول،
يار بيلن گرچك بولان همرنگ دير اول، جاهلينگ عقلی بو فهمه تنگ دير اول.