۱۳۹۸ تیر ۱۴, جمعه

چنگیزخان و خوارزمشاهیان_ - تاریخ به زبان اردو - Genghis Khan Vs The Muslim | History in Urdu


هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر

JAHANȘA DIWANY

زندگی و آثار-جهانشاه حقیقی-نئنگ حیاتی و دؤردیجیلیگی-يعيش و يعمل في جهان شاه الحقيقي-د.خ.اونق
-JAHANȘA HAKYKYNYNŇ HAÝATY we DÖREDIJILIGI-COLLECTION POEMS OF LITERARY JAHANSHAH HAKYGY
Email address: han.own@hotmail.com - Dr. H. OWNUK