۱۳۹۳ شهریور ۳۰, یکشنبه

انتشار مقاله "ژانر داستان تغزلی «صایاد-همرا» چگونه پدید آمده است؟" در ویژه نامه ادبیّات و فرهنگ ترکمن "نشریّه یاپراق" سال هفدهم 1393-شماره یک

انتشار مقاله "ژانر داستان تغزلی «صایاد-همرا» چگونه پدید آمده است؟"
در ویژه نامه ادبیّات و فرهنگ ترکمن "نشریّه یاپراق" سال هفدهم 1393- شماره یک

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

JAHANȘA DIWANY

زندگی و آثار-جهانشاه حقیقی-نئنگ حیاتی و دؤردیجیلیگی-يعيش و يعمل في جهان شاه الحقيقي-د.خ.اونق
-JAHANȘA HAKYKYNYNŇ HAÝATY we DÖREDIJILIGI-COLLECTION POEMS OF LITERARY JAHANSHAH HAKYGY
Email address: han.own@hotmail.com - Dr. H. OWNUK