۱۳۹۲ بهمن ۳۰, چهارشنبه

مجسمه سولطان بهادر(باطر) قره یوسوپ بن توره مش خان بايرام خوجا تورکمن قره قویونلی در عشق آباد پایتخت تورکمنیستان - غاراشسئزلئق پارکی

مجسمه سولطان بهادر(باطر) قره یوسوپ بن توره مش خان
بايرام خوجا تورکمن قره قویونلی در عشق آباد
پایتخت تورکمنیستان
غاراشسئزلئق
پارکی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

JAHANȘA DIWANY

زندگی و آثار-جهانشاه حقیقی-نئنگ حیاتی و دؤردیجیلیگی-يعيش و يعمل في جهان شاه الحقيقي-د.خ.اونق
-JAHANȘA HAKYKYNYNŇ HAÝATY we DÖREDIJILIGI-COLLECTION POEMS OF LITERARY JAHANSHAH HAKYGY
Email address: han.own@hotmail.com - Dr. H. OWNUK